Hộ dân cần cứu hộ
Xem tất cả

Phát hiện hộ dân cần cứu hộ? Thêm ngay để các TNV kết nối với các đội cứu hộ.

Đội cứu hộ
Xem tất cả
0

sẵn sàng

Đăng ký đội cứu hộ để nhận được các yêu cầu mới nhất.

Cần tuyển TNV
Tình hình các tỉnh
Xem tất cả
Tỉnh Cần cứu Đã cứu Số đội
Tình nguyện viên
Xem tất cả
0

tình nguyện viên

Chú ý: Cần tuyển thêm 500 TNV trực tổng đài

1. Nhận cuộc gọi tới hotline 1800 6132

2. Ghi nhận thông tin về người cần cứu hộ