Tổng số hộ dân: 34
STT Hộ dân Trạng thái SL Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú
3119 cây chắn trước cửa hàng
Không cần hỗ trợ
15/11/20 09:17
1 45 nguyễn đình tứ, phường hòa an , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng 0901750984-giang cây gãy chắn ngang cửa ko thể ra vô cửa hàng, nhờ hỗ trợ dời cây . - 9 H 14 ngày 15/11/2020 đã có đội cứu hộ đến hỗ trợ gia đình Cắt và dọn cây .
1571 Bạn***
Không gọi được
31/10/20 17:22
1 Thô*** , Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng 0984*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2717 Chị***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
3 Số *** , Phường Phước Mỹ Và Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng 0962*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2636 Ngu***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 *** , Quận Hải Châu , Đà Nẵng 0356*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2591 Chị***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
3 86 *** , Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng 0768*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2612 anh***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
9 kiệ*** , Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng 0707*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2629 090***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
3 Tổ *** , Phường Khuyê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng 0905*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2555 Gia***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
3 Thô*** , Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng 0769*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2544 2 c***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
1 143*** , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng 0934*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2626 Cây***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
3 547*** , Phường Hoà Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng 0934*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2467 Ngã***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 *** , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng 0905*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2464 ANH***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
1 9 L*** , Quận Hải Châu , Đà Nẵng 0905*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2672 TRỤ***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
4 03 *** , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng 0935*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2666 dây***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
1 07 *** , Quận Hải Châu , Đà Nẵng 0914*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2658 CHỊ***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
1 24 *** , Phường Khuyê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng 0911*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2373 Chị***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 Chu*** , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng *** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2444 Đặn***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
1 223*** , Phường Xuân Hà , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng 0845*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2449 chị***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
1 139*** , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng 0839*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2363 Ngu***
Đã gửi cứu hộ
31/10/20 17:22
1 82 *** , Phường Vĩnh Trung , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng 0976*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
2662 Chị***
Không cần hỗ trợ
31/10/20 17:22
1 Đườ*** , Đà Nẵng 0764*** Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
 • #3119 - cây chắn trước cửa hàng
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 15/11/20 09:17
  Điện thoại
  Địa chỉ
  45 nguyễn đình tứ, phường hòa an
   , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  cây gãy chắn ngang cửa ko thể ra vô cửa hàng, nhờ hỗ trợ dời cây . - 9 H 14 ngày 15/11/2020 đã có đội cứu hộ đến hỗ trợ gia đình Cắt và dọn cây .
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #1571 - Bạn***
  Không gọi được
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
   , Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2717 - Chị***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Số ***
   , Phường Phước Mỹ Và Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
  Số người
  3 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2636 - Ngu***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  ***
   , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2591 - Chị***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  86 ***
   , Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
  Số người
  3 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2612 - anh***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  kiệ***
   , Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
  Số người
  9 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2629 - 090***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Tổ ***
   , Phường Khuyê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
  Số người
  3 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2555 - Gia***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Thô***
   , Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
  Số người
  3 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2544 - 2 c***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  143***
   , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2626 - Cây***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  547***
   , Phường Hoà Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
  Số người
  3 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2467 - Ngã***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  ***
   , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2464 - ANH***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  9 L***
   , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2672 - TRỤ***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  03 ***
   , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
  Số người
  4 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2666 - dây***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  07 ***
   , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Trung
 • #2658 - CHỊ***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  24 ***
   , Phường Khuyê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  VP BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
 • #2373 - Chị***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Chu***
   , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2444 - Đặn***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  223***
   , Phường Xuân Hà , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2449 - chị***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  139***
   , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  VP BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
 • #2363 - Ngu***
  Đã gửi cứu hộ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  82 ***
   , Phường Vĩnh Trung , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  _ _ _ _ _
 • #2662 - Chị***
  Không cần hỗ trợ
  Cập nhật: 31/10/20 17:22
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Đườ***
   , Đà Nẵng
  Số người
  1 người
  Ghi chú
  Thông tin đã được ẩn đi - Sau bão số 9 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị của dự án
  Đơn vị cứu hộ
  Biệt đội Cano 0 đồng